REGULAMIN POBYTU W WILLI SZMARAGD


 1. Pokoje wynajmowane są na osobodoby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierane są w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. W przypadku skrócenia pobytu należność za całość usługi nie ulega zmianie.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości osoba przyjezdna ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. W przypadku niezrealizowanego pobytu zapłacony zadatek przechodzi w całości na rzecz Willi Szmaragd.
 5. Niepojawienie się Gościa do godziny 10.00 dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i umożliwia właścicielom wynajęcie pokoju innym Gościom, jeżeli nie ustalono inaczej.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00. W tym czasie osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek zachować ciszę, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 7. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
 8. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 9. Właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu.
 10. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój osoba obowiązana jest sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy. Osoba powinna zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Osoby nieletnie mogą przebywać w obiekcie tylko pod opieką dorosłych. Osoba sprawująca opiekę nad nieletnim odpowiada za szkody wyrządzone przez niego.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie obiektu. Miejsca do tego przeznaczone znajdują się na zewnątrz budynku.
 16. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 17. Parking udostępniony przyjezdnym jest niestrzeżony i bezpłatny.
 18. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane klucze właścicielom obiektu, którzy mają prawo sprawdzić przy nim stan pokoju. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 100 zł.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gościnnym przez wyjeżdżającego będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 20. Rezerwacja pobytu oznacza zgodę na warunki regulaminu.
 21. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.willaszmaragd.com.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2018 r.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu.